Sve kategorije
slučaj

Prizemna parking šupa

Vrijeme: 2022-12-22 Hits: 40

U srednjim geografskim širinama, dvije vrste zagrada su drugačije postavljene. Fiksni nosač i fiksni podesivi su okrenuti u pravcu sjever-jug, a nosač za praćenje je okrenut istok-zapad. Zimi je čak i proizvodnja struje manja od one kod fiksnih nosača. Ako je u području niske geografske širine, nosač za praćenje će generirati više energije od fiksnog nosača.

Fiksni podesivi nosač je da periodično podešava ugao nagiba fiksnog nosača u tački preokreta promene ugla upada sunca kako bi se povećala apsorpcija direktne sunčeve svetlosti.  

Fiksni podesivi nosač je zasnovan na fiksnom nosaču, a ugao se podešava u različitim mesecima ili godišnjim dobima kako bi se povećala proizvodnja energije.

Također smo instalirali dvije vrste ručno podesivih nosača u našem testnom području, koji su po izgledu slični nosačima za praćenje, okrenuti u različitim smjerovima, sa istom mehaničkom strukturom i čeličnim materijalom.

Glavna razlika je u tome što se nosač za praćenje automatski kontroliše, dok je ručno podesivi nosač za veštačko podešavanje položaja PV panela.

Glavna razlika je u tome što se držač za praćenje automatski kontroliše, a ručno podešavanje je da se veštački prilagodi položaj PV panela. Ljetni solsticij 15°, jesenji ekvinocij 25°, zimski solsticij 35° položaj podešavanja, može se podesiti četiri puta godišnje.

1
2
3
4

Vruće kategorije